Anläggningen

På Ryttargården finns stall med plats för  23 hästar. I stallet bor ridskolehästar och medlemsuppstallade hästar. Vi har ett ridhus och en  paddock. Anläggningen ägs av Vimmerby Kommun.


Anläggningsavgift 2021

För att nyttja ridhus och paddock krävs att man betalar anläggningsavgift.


                     Priser:


  • Per gång och häst: 50:- för medlem, 100:- för icke medlem


  • Termin (personligt): 600:-   1/1-30/6 eller 1/7-31/12
    Endast för medlem


  • Helår (personligt): 800:-  1/1-31/12
    Endast för medlem


  • Familj termin: 800:-   1/1-30/6 eller 1/7-31/12

                     Boende på samma adress. Endast för medlemmar


  • Familj helår: 1200:-   1/1-31/12

                     Boende på samma adress. Endast för medlemmar


Det finns möjlighet att boka ridhuset för privat träning. Det kostar 300:- /påbörjad timma + 50:- per häst (eller betald termins-/årsavgift). Bokning görs alltid via kansliet: info@virf.se

Föreningens ridskola och övriga aktiviteter har alltid företräde för användning av ridbanorna.

Schema över ordinarie verksamhet och bokningar finns här.