Anläggningen

På Ryttargården finns stall med plats för  23 hästar. I stallet bor ridskolehästar och medlemsuppstallade hästar. Vi har ett ridhus och en  paddock. Anläggningen ägs av Vimmerby Kommun.


Anläggningsavgift/anläggningskort  2023


För att utnyttja ridhus och paddock krävs att man betalar anläggningsavgift eller löser anläggningskort på termin eller helår.


Observera att det kan vara andra som utnyttjar ridhus och utebana samtidigt. Om man vill ha ridhus och/eller paddock för enskild ridning, uppställd hoppbana eller löshoppning måste det bokas via kansliet, info@virf.se.


Glöm inte att mocka och plocka undan efter dig!Priser:


Anläggningsavgift: (obligatorisk anmälan ska ske innan ridning, till kansliet: info@virf.se)

 

  • 50 kr per gång och häst, gäller medlem
  • 100kr per gång och häst, gäller icke medlem


Anläggningskort Termin: (endast medlemmar) 1/1- 30/6 eller 1/7- 31/12


  • 600 kr (personligt)
  • 800 kr (familj, Boende på samma adress)

Anläggningskort Helår: (endast medlemmar) 1/1-31/12


  • 800 kr (personligt)
  • 1200 kr (familj, boende på samma adress)


Betalning sker via swish eller bankgiro, se info nedan

 

Bokning av ridhuset, (enskild ridning, hoppbana, löshoppning), bokas alltid till kansliet: info@virf.se

300 kr /påbörjad timma + anläggningsavgift/anläggningskort enligt ovan.


Föreningens ridskola och övriga aktiviteter har alltid företräde till användning av ridhus och utebana.


Schema över ordinarie verksamhet och bokningar finns här.