Cafeterian


Vi är tacksamma för hjälp med att bemanna under tävlingar och andra aktiviteter. Vi skulle gärna hålla cafeterian öppen även under lektionstid, men det kräver ideellt engagemang och arbete från flera.


Vill du hjälpa till? Kontakta kansliet 0492-142 45, info@virf.se   


Välkommen!

Betalningsalternativ