Medlem

Alla avgifter betalas in på bankgiro 5631-2184 eller swish 123 543 4865. Se nedan.

Obs! Glöm inte att uppge namn, adress och personnummer. Det går bra att maila in uppgifterna till info@virf.se


Som medlem i Virf   har du en  olycksfallsförsäkring som ger dig ett grundskydd om du råkar ut för en skada  under :


  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening
  • enskild ridning och träning
  • direkt färd till och från verksamhet enligt ovan


För att  anmäla en olycksfallsskada, ring Folksam 0771-950 950 - säg att du är medlem i en förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet.

Du kan också göra en skadeanmälan  på folksam.se/ridsport


Medlemskap är obligatoriskt:

* för licensierade ryttare (lös ditt medlemskap innan du löser licens)

* för elever på ridskolan (faktureras med ridavgiften)

* för privatuppstallade (faktureras med stallhyran)

* för föreningens styrelsemedlemmar

* för sektionernas styrelsemedlemmar

* för kommittéernas medlemmar

* för deltagare i klubbtävlingar (ej pay&ride eller pay&jump)

* vid många klubbaktiviteter
Klubbens medlemmar får

10% rabatt

på Hippoteket i Vimmerby 

Jag vill bli medlem!

 
 
 
 
 

Medlemsavgift  2021 Kalenderår 1/1-31/12

Junior t.om 19 år: 260:-

Senior från 20 år: 360:-   

Familj på samma adress: 750:-