Medlemsavgift  2023 Kalenderår 1/1-31/12

Junior t.om 19 år: 300:-

Senior från 20 år: 400:-   

Familj på samma adress: 1000:-Klubbens medlemmar får

10% rabatt

på Hippoteket i Vimmerby 

MedlemSom medlem i Virf   har du en  olycksfallsförsäkring som ger dig ett grundskydd om du råkar ut för en skada  under :


  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening
  • enskild ridning och träning
  • direkt färd till och från verksamhet enligt ovan


Alla avgifter betalas in på bankgiro 5631-2184 eller swish 123 543 4865. Se nedan.

Obs! Glöm inte att uppge namn, adress och personnummer. Det går bra att maila in uppgifterna till info@virf.se


För att  anmäla en olycksfallsskada, ring Folksam 0771-950 950 - säg att du är medlem i en förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet.

Du kan också göra en skadeanmälan  på folksam.se/ridsport


Medlemskap är obligatoriskt:


* för licensierade ryttare (lös ditt medlemskap innan du löser licens)


* för elever på ridskolan (faktureras med ridavgiften)


* för privatuppstallade (faktureras med stallhyran)


* för föreningens styrelsemedlemmar


* för sektionernas styrelsemedlemmar


* för kommittéernas medlemmar


* för deltagare i klubbtävlingar (ej pay&ride eller pay&jump)


* vid många klubbaktiviteter
Jag vill bli medlem!